Petra Ráchel Svoboda

Láska sálá v živém srdci

Intuitivní sebeléčení  - Proč mě to bolí? Jakou emoční informaci z minulosti  ke mě vysílá mé tělo? Co si mám uvědomit?   

Čtení z duchovního srdce - Proč mi nefungují vztahy? Proč prožívám zklamání? Proč si ubližujeme? Proč nežiji v lásce? Jak projít rozchodem? Jak nastavit nový vztah zdravě?  

Vhledy do vztahů všech druhů - Jak nastavit vztah s rodiči a dětmi? Jaký vliv na mě mají příběhy mých předků?  Jak žít vztahy tady a teď, když se v průběhu života měníme? 

 

Léčivé vhledy do minulosti - Co z minulosti mi znemožňuje žít plně můj potenciál ve všech oblastech života? Jak to co nejjemněji a nejefektivněji nahlédnu a obnovím zdroje své síly?

Spirituální průvodcovství

To co mám doma v sešitě

Oživit a otevírat a uvolňovat své srdce vyžaduje velikou odvahu, protože právě srdce je to nejzranitelnější, co máme a si neseme životem do všech vztahů, které vytváříme. Včetně toho, k sobě sama. Ve svých srdcích si neseme zranění, která nám znemožňují žít vztahy v lásce, otevřeně, citově, intimně  a v naprosté pravdě před sebou samými a hlavně ve vztahu ke druhým. Tato zranění vytváření kolem našeho srdce ochranné pancíře, které nás sice umožňují žít pevněji, ale udržují nás v necitlivosti a především dále od prožívání skutečné pravé lásky. 

Jak bezpečně oteřít své srdce? A co když ho máte otevřené až příliš a proto se necháváte zraňovat? Jak docítlit stavu, kdy je mé srdce větší než já a přesto, nebo spíš právě proto je bezpečné? Jak se propojovat s lidma v lásce a jak nastavit vzdálenost láskyplnou optimální vzdálenost mezi námi? Jak ukotvit pevné hranice?  

Žijeme v době kvantové transformace, která zasahuje už každého z nás.  

sebepozorování 

Naše vnímavá stránka má moc se vyvíjet, rozšiřovat a nést plody, ale také plně vyjadřovat svou osobní sílu a přirozenost. V symbolu Měsíce se zrcadlí mystérium naší pravé podstaty. Fáze proměny, kterými s neúprosnou důsledností prochází, upozorňují na kvality, které jsou neodmyslitelnou součástí i našeho pravého nitra. Navracení se zpět ke svému opravdovému „Já“ od nás vyžaduje, abychom byli vnímaví vůči jeho impulsům a směřovali k podstatě, a to bez ohledu na pohlaví. Je nutné, abychom se nebáli otevřít se a být sami sebou, bez jakéhokoli snahy zasahovat do přirozeného běhu věcí a bez potřeby cenzurovat svůj projev.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon