Sama procházím  hlubokým procesem seberozvoje a již čtyři roky provádím i druhé. A tak mám tu možnost být v intenzivním kontaktu s otevřeným vědomím svým i druhých. Žiju a cítím detailně mnoho ze situací, kterými procházíte i vy. Znám to a vím, jak je to někdy těžké a jak jsme každý jiný. Pochopím, když mi řeknete, že máte pocit, že jste uvnitř úplně prázdní nebo pocházíte z jiné planety. Pochopím, že jste vybouchli kvůli úplné maličkosti, že už nechcete pracovat celé dny, aniž byste v tom viděli smysl a pochopím, i když si jen sednete a budete mlčet, protože ucítím vaše nitro. A pokusím se vás vést tak, abyste našli klíč k vnitřnímu uvolnění a svobodě. Léta intenzivně studuji mechanismy vzniku a průběhu nejrůznějších druhů emocí a jejich vliv na naše tělo a náš životní příběh. Spirituálně jsem prošla obdobím načítání "minulých životů", kde jsem nalezla božské dary kněžství a kristova vědomí. Nyní žiji převážně v přítomnosti v energiích Nového světa, tvořím svůj život tady a teď.

Jednoho dne jsem si uvědomila, že můj život je tím největším dobrodružstvím, jaké můžu zažít. A že každý můj pocit, pohyb, myšlenka či slovo jsou hlubokým zdrojem poznání, kdo jsem a jaký příběh sama sobě tvořím. 

Kdyby lidé pozorovali sami sebe a tvořili svůj život se stejnou fascinací, jakou hrají počítačové hry, kdyby fandili sami sobě i druhým jako hráčům na fotbalovém zápase, kdyby věřili sobě a nedávali zodpovědnost za sebe druhým (a opačně), kdyby vždy dělali jen to, co jim dává hluboký smysl a kdyby dokázali milovat sami sebe i druhé ve vzájemně projevené pravdě a respektu, byl by svět úplně jiným místem.

A protože jsem často svědkem úžasné vnitřní lidské proměny v tomto směru, věřím v sebe i ve vás, že jdeme po té nejlepší cestě ke světlu v nás.

Především je podstatné udělat si v sobě pořádek. Vyčistit nejvíce zatěžující emoce z minulosti. Napojit se psychosomaticky na své tělo a orgány. Strukturovat svou mysl jako mysl tvůrce sebe sama. Nastavit systém zdravých vztahů s druhými - pravé lásky a pevných hranic.

Za nejdůležitější v tomto procesu považuji odvahu naslouchat sobě v pravdě. Vyslyšet a uvidět tu nejhlubší možnou pravdu o sobě, i když je sebenepříjemná. Naučit se vítat takový úlovek s nadšením, v láskyplném prostoru ho vynést na světlo, vyléčit ho a rozhodnout se svobodně, jak si svůj vnitřní systém nadále přenastavím.

Vnitřní mír, který se v důsledku tohoto procesu rozhostí v našem srdci se pak propojí s dalšími vědomými lidmi a společně můžeme vytvářet přátelství a komunity, které vedou k proměně celé společnosti. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon