Žijeme v době nového paradigmatu. Jsme hluboce soucitné a tvůrčí vědomé bytosti. To my svým vnitřním nastavením, svými emocemi, energiemi a záměry, tvoříme svou realitu. Zvyšujme hladiny svého vědomí a tvořme společně z vnitřního klidu a míru své životy.

Posvátný prostor. Otevřené srdce. Hluboký ponor do nitra niter. 

Napoj se na svou Živoucí sílu uvnitř sebe.

Osvoboď se. Žij Sebe v realitě. Miluj se, miluj nás, miluj Nic a miluj Vše.

Miluj Proces! A věř mu jako věříš Sobě. Právě teď.  

Jak se znovu probudit?

Nabízím láskyplné přijetí celé tvé citlivé duše ve chvílích, kdy je třeba se pustit všeho, čeho se už zbytečně držíš. Nahlédni to a pojmenuj. Rozlušti záhadu, kde to vázne. Rozvázej uzel, rozstřel blok...  jen se uvolni a nech ten proces proměny v sobě proběhnout. Nech za sebou všechno, co už nechceš vláčet dál. A dopřej si nový začátek. A já jen můžu být u toho.  

Došla jsem...

.... k jemnocitu, kterým cítím vaše niterné emoce a bolesti a tak vás můžu navést k jejich rozluštění a pomoci vám udělat si v sobě jasno a čisto a jít dál. 

.... ke struktuře - vnímání a tvoření nejrůznějších struktur vědomí, které s vámi můžu sdílet a nabídnout vám svůj pohled

... ke zkušenostem, co vše je možné v lidském podvědomí i nevědomí objevit a jak tím projít, včetně světla i temnoty

... k lásce a hlubokému soucítění

...k zákonu samouzdravování, kterému lidé říkávají zázrak a přitom je to život sám 

... k radikální pravdě při sebereflexi sebe sama, která očišťuje srdce

... k autenticitě - JSEM.

.... k poznání, že vše je se vším dokonale propojené v tomto fascinujícím a nepoznatelném světě

... k vědomí, že to, co prožijete se mnou si odnášíte i jako schopnost a dovednost pracovat na sobě dále sami. 

Jaké mám pro to předpoklady? 

Studovala jsem kineziologii One Brain a další techniky už jsem většinou naciťovala sama, nebot ve svém životě jsem sama sobě nejlepším pokusným králíkem.  

Věřím, že ten, kdo má přijít ke mně přide a odnese si ,co s odnést má. Lidé mě vyhledávají, děkují a vracejí se a setkání se mnou ovlivňuje a proměnuje často jejich životy a vede je k vědomému vnitřnímu přístupu... a to je základní motor mé činnosti - služba lidem a naší nádherné planetě.

 

Studovala jsem Kinesiologii One brain a tedy vám mohu pomoci mnoha obrazovými a dalšími technika při průchodu zablokovanými emocemi z minulosti, které vás dnes zbytečně tíží.

Díky své prái jsem se naučila citlivě vníamt energie a pracovat s nimi - respektive tvořit v sobě a kolem sebe energeticky přívětivé pole s pevnými hranicemi.

Jako samouk i samopokusný králík jsem se věnovala mnoha terapeutickým metodám, z nichž dodnes čerpám.  Jejich náznaky najdete v Nabídce služeb. Jejich náznaky najdete v Nabídce služeb. Jsem objevovací, tvůrčí typ a spíše vytvářím své vlastní postupy, než že bych pečlivě dodržovala metody cizí. Mým kormidlem je intuice v přítomnosti a napojení na posvátnost všeho bytí.

Prožila jsem řadu stavů, kterým se říká, osvícení a vtělení, transformační duchovní procesy. prošla jsem obobím bílé magie a nobdobím, kdy jsem odmítla tu černou. Dnes již žiji ve světě jednoty, kde světlo i tma jsou v souladu a nemají žádné negatviní přívlastky.

Prošla jsem mnoha životními testy a energetickými lekcei při odpojování se od matrixu, které i nadále trvá. A pročitlila jsem mnoho své minulosti, ať už v tomto nebo v tzv. minulých životech, kdy jsem byla bílou egyptskou kěnžkou ačernou moranou tetou z Tetína. 

Rád provázím lidi na cestě od počátku, kdy se odpojují od nadvlády emocí až po přechod na vědomou či duchovní cestu.

 

Více o mně ZDE. 

píšu příběhy

jsem komunistní typ... 

 

Pravidla

Za pokrok, kerý uděláte nesete zodpovědnost vy, protože vy jsme nejvyšší autorita sama sebe a vy - a't už vědomě či nevědomě rozhodujete o tom, co se vám v životě děje. 

Mojí zodpovědností je vést vás bezpečně a láskyplně.

A nejvyšší zodpovědnost má prozřetelnost, která srkze nás žije naše životy. A vždy nás přinese to nejlepší, co se nám může dít, protože pokud žijemě vědomě, každá těžká i ta nejhorší zpráva a situace je naším testem, jak projdeme ajak se přiblížíme v pokoře Bohu.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon