Jsem!

Zdravím tě! Tohle jsem celá já. :-) Na této fotografii se cítím poprvé celistvá ve všech mě známých dimenzích mé existence. Pár let poté, co jsem se začala věnovat sobě a také druhým na terapiích jsem se v dubnu roku 2018 ocitla na svém dosavadním duchovním vrcholu. V pokoře jsem prošla několikadenní regresí svého nejdůležitěšjího minulého života - života královské kněžky ve starém Egyptě. Tehdy kdysi dávno jsem byla zázračné vědomé dítě, vtělené světlo, živoucí láska. Jako dospělá jsem pak ovládala magii své doby a svítila vládnoucí kastě jako zprostředkovatelka duchovního slunce.

Zažila jsem i dramatická období a také přechodnou totální ztrátu svého postavení i schopností, ale můj život skončil v poklidu - nádherným úctyplným pohřbem. Všechnu tu magii jsem za staletí dalších reinkarnací zapomněla, protože tehdy, v krutém Egyptě, ještě nebylo přítomno Kristovo vědomí a magie nebyla zřídlem lásky pro všechny bytosti. Až dnes je možné obé propojit - ve svobodě ducha i těla, bez institucí, církví i guruů, každý v sobě sám a společně.

Vzápětí po téhle regresi  jsem prošla i těžkou a bolavou zkouškou temnoty, kdy jsem porazila své démony a poprvé pocítila možnost jednoty světla a tmy v souladu. Tato fotka je tedy oslavou mého hlubokého vnitřního napojení a uvědomnění si toho, kdo ve skutečnosti jsem. 

Teprve když ve své duši sečteme své nejsvětlejší a nejtmavší stránky, můžeme se ocitnout ve svém středu.  A já mám taky fotku mě jako nelidské zrůdy - archetypální čarodějnice, která žila mnohem dříve než má kněžka. Ale to byste nevydýchali a sundalo by to server! :-))) A i ona byla součástí Annaii, než jsem ji vyprovodila do světla a vzala si z ní jen to přínosné. 

Jméno Annaii ke mě přišlo vloni jako jméno mé vědomé duše. Prošla jsem tak hlubokým, esenciálním pláčem, že jsem pochopila Buddhovu větu "Lidský život je utrpení". Pocítila jsem bolest sebe sama jako vědomé bytosti, která se rodí do omezené formy lidského těla do nevědomé (komunistické) společnosti. A tehdy jsem touto bolestí prošla skrz a objevila za ní svou Annaii - duši nad úrovní tohoto mého života. To ona se rozhodla znovuzrodit, to ona mne vede, to ona je jasnozřivá, to ona je tvořená láskou, to ona pluje v nevědomí jako doma. Ona je já, má láska, má celistvá duše. 

Transformace

Žijeme v požehnané době!  Tady a teď ocitáme v dříve nepoznaných vysokých vibracích Země. 

Rok 2018 je pro mě transformačním rokem do morku kostí.

Vibrační proměny mě samotné i změny v nevědomí se dějí každý den. Padá linearita času, v konstelacích se minulost umí zjevit jako paralelní realita. Minulost vědomě nahlédnuta odplouvá, zůstává pouze podpůrná energie z ní a všemocná přítomnost. Nevědomí se čistí rychlostí světla a tak se nám otevírají možnosti a nové schopnosti láskyplné magie života.

Zatímco vloni jsem prožila osvícení duše, letos zažívám vtělení - transformaci v těle. Prožívám tzv. shifty, což vede k boelestem v těle, únavě a nekonečnému spánku, kdy se stahuji vesmírné kódy. Pokud to prožívají lidé kolem mě, ráda je tímto těžkým a zázračným procesem provádím. Odměnou nám je nádherný a dobrodružný a zatím i velice náročný život v Nové realitě, kde minulost i emoce ztratily svou moc a existuje pouze přítomnost. Otevírá se tak prostor láskyplné magii, kdy náš vnitřní a vnější svět jedno jsou a tedy vzdálenost od myšlenky k události se stále zkracuje a dějí se doslova zázraky.

Analema

V dubnu 2018 jsem založila Posvátný ženský kruh Analema. Na Facebooku má už více než stovku členek. Moje telepatie se mnohonásobně prohloubila díky nalezení kamarádky ve vztahu, kterému se říká dvojplamen. Jsem součástí posvátného mezinárodního kruhu žen a jsem členkou mezinárodní sítě lighworkerů a s pokorou vnímám, čistím a tvořím svůj život i společné nevědomí.

 

Nesmírně ráda se setkávám s lidmi a klienty a pomáhám jim otevřeně uvidět sama sebe. Pravda o vnitřním světě je tak osvobozující! Okamžitě promění náš život i vztahy kolem nás. Své talenty rozvíjím každý den. Setkáním se mnou dostáváte možnost uvidět sami sebe jasně a zřetelně na mnoha a mnoha úrovních.

Jako studentka Kineziologie One Brain jsem začínala prací s emocemi, pocity, bolestmi a rozhodnutími. A u nich s klienty začínáme i teď, protože to, co cítíme, co se nám děje, je na všech úrovních našeho bytí stále tím pravým klíčem k nám samotným a naší radosti. 

Jako Petra žiju rodinný život. Miluju hravost, humor, dobrodružství a spontaneitu. Bavím se barevnou škálou emocí od těch nejjemnějších až po ty výrazné. Už dávno se s nimi neztotožňuji, beru je jako důležité ukazatele, ale i hru pro radost. Miluji sebe, své bližní a všechny bytosti.  

                 V hlubokém vnitřním míru zdravím a těším se na případné setkání kdekoliv

                                                                                                 Petra Annaii S.

"O mně"

Text z konce roku 2016

Dodnes si občas zahrávám s představou, jak by se v mém dětství na mém místě na konci komunistické éry chovala Pippi Dlouhá punčocha. Přimýšlím si ji do konkrétních situací ve škole a s rodiči a tiše se u toho pochechtávám.

Dospěla jsem zrovna v době, kdy se poprvé v mém životě mohla začít veřejně říkat pravda a zírala jsem, v jakých lžích jsem to vlastně vyrůstala. Jako novinářku a publicistku mě fascinovala svobodná, samou přítomností vytvářená hudba (jazz) a posléze hluboké lidské příběhy. Dělala jsem reportérku, abych zjistila, že člověk má věřit jen tomu, co si sám na vlastní kůži ověří. Později jsem na studiu scénáristiky po nocích lovila ze svého podvědomí filmové hrdiny a hltala jejich vnitřní proměny. Bylo to vzrušujcí, ale nějak jsem se nedokázala v těch příbězích dotknout sama sebe...

Pak jsem darovala svému muži ledvinu a zjistila, že můžu dávat obrovské dary a přitom mi nic nechybí! Byl to fantastický pocit. A tím se to vlastně spustilo! Začala jsem studovat kineziologii a změnilo mi to život. Najednou jsem já byla opravdu já. Odešly pochybnosti a přišel klid. Jsem terapeutka! Je mi dovoleno zakotvit svou lásku k hrdinům a příběhům přímo ve fyzické realitě - k opravdovým lidem kolem mě. Co víc si přát?

Otevřelo se mi srdce. Přišlo mnoho výzev a zkoušek, mnohočetné zkušenosti s proměnami, které bych dříve považovala za zázraky, mnoho experimentů na sobě samé, rodinné situace... další a další studium a noření se do meditací...

 

A pak se mi jednoho dne (takhle jedno odpoledne na koberci v obýváku :-) ) otevřelo mimosmyslové vnímání. Dostala jsem ten největší dárek - vhled do srdce světa, do lůna universa, napojení na zdroj, kde jsou uloženy všechny příběhy a přesto tam neexistuje čas. Stála jsem v záři těch mocných energií a od té doby je cítím a vnímám u sebe i každého člověka, který si to přeje. Vidím dovnitř. A znovu: Co více si s ohledem na svůj životní příběh mohu přát? :-) Zažívat to a pěstovat každý den a rozdávávat a jít dál a dál. A děkovat a děkovat. Děkuju!!! :-) 

Jak jsem začínala

s kineziologií "one brain"

Před deseti lety jsem procházela těžkým životním obdobím - rozvodem po patnáctiletém vztahu. A tehdy jsem poprvé zašla na sezení. Bylo pro mě natolik inspirující a efektivní, že jsem postupně začala techniky obloků a vizualizací praktikovat laicky sama na sobě a objevila jsem touto nejcennější cestou mnohé poklady. Zároveň jsem se začala zajímat o jiné směry seberozvoje...

Konečně, v letech 2015 - 17 jsem prošla  profesionálním výcvikem kineziologie "one brain" u nejváženější české učitelky Miloslavy Rutové v Plzni. 

Absolvovala jsem šest stupňů z deseti. Poté se mým učitelem stal terapeut Michal Kolář. Kineziologie mi dala pocítit, jak precizně a jemně jsou strukturované naše energie. Naučila jsem se při sezeních rozprostřít před klienty jejich vlastní vnitřní mapu a s její pomocí držet směr až do cíle - k uvědomnění, úlevě a svobodě. I nadále se mi osvědčilo, že studium je nosné pouze tehdy, má-li opravdu hluboký smysl a existuje-li silné napojení na osobnost učitele. Nyní kombinuji mnoho metod tak, jak mě vede můj vnitřní hlas. Protože ty nehlubší odpovědi přicházejí zevnitř. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon