INtuitiON Way  

Petra Svoboda

Průvodkyně emocemi, vztahy a energemi 

sebeléčení, spritualita, tvorba reality

Současný svět prochází proměnou k plně vědomému životu. My jsme tou proměnou. Čím více jsme propojeni sami se sebou, žijeme plně svůj potenciál, přirozeně, bez her a masek. Každý se na této cestě nacházíme přesně tam, kde máme být. A každý z nás prochází výzvami, které ho testují, bolí, blokují, brzdí...

Cítím hluboce a strukturovaně emoce, vztahy, energie a příběhy, které společně můžeme snáze načíst a zmapovat, a poté otevřít zdroje samouzdravující energie a vpustit jejich léčivou sílu do vašeho systému duše i těla. 

Schopnost pomoci načíst příběhy vaše i vašich předků

 

S čím ke mně lidé chodí nejčastěji? 

emoční odbloky strachu, přetlaku, vzteku, smutku a všech druhů volně neplynoucích emocí, které je trápí a brdí

komplikované rodinné/ rodové systémy

Jak jsi na tom ty? Máš rád(a svůj příběh? Je tvoje podvědomí v souladu s tvým vědomím? Máš srdce otevřené? Víš kdo jsi? Jsi napojen/a na zdroj své autentické energie? Ne? To nevadí. 

Provádím lidi na cestě k vnitřní svobodě, lásce a celistvosti. Pomáhám jim vyznat se v sobě, ve vztazích, v tělesných symptomech, ve svých přáních, motivacích, v plánu své duše a karmě... Provádím příběhy minulosti, které blokují energii, pracuji s duší, myslí i tělem.  

 

Mým nejvyšším vedením je jasnocitlivost a intuice, která otevírá  vaše schopnosti a dary. Při své práci používám techniky Kineziologie One Brain, Léčbu vnitřního dítěte, Dechové terapie a další tak, aby výledkem byl

Miluji emočně plný a autentický život v přítomnosti, kdy vědomě tvořím struktury. 

Svým životem jdu cestou vysoce citlivého a strukturovaného pozorování v mnoha vnitřních úrovních svého bytí, toho, co se mi reálně děje a také toho, co jsem schopna svým vnitřním nastavením vytvořit. Propracovala jsem se skrze toto poznávání k jednoduchosti, která  

  

Co nabízím?

Terapie intuicí

Výklad z kamenů (třeba i v kavárně)

Pokud chcete nahlédnout svou současnou situaci jemně a strukturovaně, a nechce s vám rovnou na sezení, můžeme se sejít v kavárně nebo kdekoliv se domluvíme a já vás seznámím se svou sadou malých krystalů, které vám skrze výběr, doteky, pocity a konstelační rozmístění mohou velmi výrazně pomoci uvidět vaši situaci vnitřním zrakem a nabídnou vám i varianty řešení, s nimiž si můžete pohrát a dovědět se, co přinášejí. Je to vynikající metoda na okamžité i dlouhodobé nečitelné stavy a také na plánované záměry.

Vezmete do ruky kamínky, které vás přitahují a zkoumáte, jak na vás který z nich působí a co z vašeho života to odráží. Skrze pocty obejdete svou hlavu, která si jinak může myslet, že všechno ví a všechna řešení už vyzkoušela.  Z kamínků si pak můžete postavit svou situaci, abyste se dostali pod svoje vysněné představy i pokusy o racionální analýzu a nahlédli jste, jak to doopravdy - z vašeho úhlu pohledu - je.

Začíná to jemně  - posadíte se v kavárně a vyberete si kamínek - ale dosah je hluboký, v mysli  srdci.

 

Cena 1000,- za hodinu

Podpora při sebeléčení z nemoci (fyzické bolesti) 

Když onemocníte, jaká otázka vás jako první napadne? Moje mysl už je vycvičená na: "Proč se mi to děje?, K čemu je to dobré? Co mi pomůže?" Každá nemoc nebo  bolest v těle zamneá, že vaše tělo nemělo energii se ochránit před vstupem 

Čtyři cesty k celistvosti

emocionální léčení

V ČISTOTĚ SRDCE

Sebereflexe je začátkem vnímání vztahu k sobě sama.   a spoj se se svým srdcem. Ovlivňuje tě tvoje minulost více než si přeješ? Čistíš ji? Uzdravuješ svá zranění? Vyznáš se ve svých emocích - které jsou umocněny minulostí, které jsou tvé a které patří jiným (třeba tvým rodičům?) Umíš nechat emoce přítomnosti vědomě proudit a tvořit tvé vztahy v pravdě? Umíš oddělit sebe od vlivu ostatních (například rodičů, dalších předků, či partnerů a dětí) k plné vnitřní autoritě nad svým životem? Cítíš lásku a tvoříš si pevné hranice?

Naslouchám si, vnímám se,

cítím se a vidím, čtu v sobě jako v knize, miluji se! Jsem ve vědomém propojení se svým tělem i svou duší, vnímám své srdce vždy.

Techniky: odbloky emocí, ponory do podvědomí, léčení vnitřního dítěte, konstelace, práce s vlastním energetickým polem

V NÁRUČI JEDNOTY

Jaký smysl má náš život? Jsi propojen/a se svým dechem? Jsi propojena se zdrojem? Cítíš v srdci lásku? Hluboký mír? Cítíš boží přítomnost v každém okamžení? Vnímáš Zemi jako svou matku a vesmír jako svého otce? Nebo jak to cítíš?

Ve svém srdci jsem propojen/á se zdrojem bytí, přijímám láskyplné a tvořivé energie univerza, Bůh je v každé živé bytosti a tvoří skrze mne.

Techniky: práce s dechem, s energií, meditace, filozofické poznání, vhledy... 

přirozená spiritualita

V LABORATOŘI MYSLI

ŽIJEŠ? Pozoruješ se zalíbením všechny procesy svého života? Tvoříš realitu svým nastavením mysli a z čistoty svého srdce? 

Nasloucháš svým vizím a strukturuješ svůj život? 

Jsi otevřen/a spolupráci ze srdce v komunitním prinipu společnosti? 

Tvořím v radosti radost. Tvořím ze sebe sama svůj život v napojení na svou autenticitu. Miluju ten proces..

techniky: plynutí v přítomnosti, vědomá reakce na výzvy a tvorba života srdcem 

vědomá tvorba života
posilování vlastní energie  

V SÍLE DUCHA I TĚLA

Komu sloužíš? Pro koho žiješ? Pro koho pracuješ? Proč? Žiješ SVŮJ život? Dopřáváš svému životu, aby skrze tebe žil TEBE? Procházíš výzvami odvážně a v pravdě k sobě sama? 

Tvořím strukturovaně svou mysl, integruji své stíny a přetvářím je v podpůrnou sílu. Objevuji své dary a talenty a nechám je skrze mne tvořit. 

Techniky: tvorba vlastního vnitřního světa, magický kruh, načítání vnitřních entit, především vnitřních zvířat, konstelace, jakékoliv techniky, které posilují ducha, tělo a mysl. Dech Wima Hofa, otužování, sport.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon