Kdo jsem? 

Jsem prostor a jsem soucit.

Jsem bytost, která miluje vše živé a skrze níž je vědomě i nevědomě tvořeno bytí. 

Cítím někdy tak jasně do velkých hloubek a bez ohledu na vzdálenost vše, co se v nás a v našem vesmíru odehrává...

A jindy nevím vůbec nic... a vždycky je to tak, jak to má být.​

Žiju všechny barvy svého života najednou, zalykám se světlem a učím se milovat temnotu, protože jen tak se ve mě mohou propojit. 

Miluju svůj příběh a jeho tah ke svobodě. A jak jím jdu, krok za krokem, vědomě a fascinovaně docházím k zázračným pointám srdce, které hlava nevymyslí. 

Každý den, každou vteřinu mne prolévají vlny lásky, jsem hluboko v sobě ukotvená ve vnitřním klidu. A nad tím proudí mé emoce ve svém plném barevném spektru. Jsem blažená i zkoušená v přítomnosti. Někdy zářím a jindy si svůj plamen tak tak uchráním, jemně poblikávám a zalezám pod peřinu. Jindy jsem tekoucí lávou zuřící sopky. 

Když ale procházím tunelem proměny, svítím si na cestu a nečekám na světlo na konci. Jdu systematicky skrze obrazy, pocity i bolesti rozechvělým srdcem vpřed a někdy i vzad a pravdu o sobě, i když je tvrdá, vítám jako vysvobození.

Život je pro mě fascinujícím sledem rituálů poznání a čím dál více stavem meditačním, požehnaným, blaženým a radostným v jednotě se všemi bytostmi.

Odkud mám svolení pracovat s lidmi? 

Jsem.

 

Studovala jsem to?

Ano! Ve studiu neustávám a neustanu, co živa budu. Neustále jsem! A každý den přináší do spektra mého nitra další barvu. Cítím a vnímám. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon