Zvu tě do svého prostoru. Můžeš mi vyprávět, jak se máš a co se ti děje. Pomůžu ti se v tom vyznat. Pomůžu ti najít cestu. Někdy vede skrze čištění minulosti, někdy se významně ozve čakrální systém, někdy se probudí tělo a někdy potřebuje mysl znát odpovědi na otázky, které si klade v tomto životě poprvé. 

TYPY SEZENÍ 

Pojďme společně krok za krokem.

Nově nabízím sezení na hodinu jednou týdně po dobu dvou až tří měsíců podle dohody. Za 600,- na hodinu osmkrát až dvanáctkrát.

Otevírám skupinu.... pro čtyři večery

čistění, konstelace, ukotvení v reálném životě. 

1. zpřítomnění se, klid, sebeláska.

2. výzvy, které mi unikají v jakékoliv oblasti - co bych chtěla a nemám?

3. co bych chtěla tvořit?

4. společné ukotvení

strukturace vnitřního světa - jak funguje má mysl? Jak se ukotvit v srdci? A jak se plně napojit na své tělo? 

čištění emocí - v tomto i tzv. minulých životech

Meditace ,energetická práce a dýchání. 

Chceš se přiblížit nejsilnějšímu zdroji své energie? Chceš společně meditovat, pročistit čakry, uzemnit se, propojit se s božskou prozřetelností? Chceš se rozsvítit a zjistit tak, kdo opravdu jsi? Napojit na svůj dech? Jsi vítán dvakrát! :-) Neb i já si ve tvé přítomnosti pročistím svá energetická centra. Velice ráda s tebou budu objevovat tvou energetickou sílu a moc v tom nejlepším slova smyslu. 

Neděje se to, co chceš, aby se dělo?

Často je třeba se pustit všeho, čeho se už zbytečně držíš a co ti znemožňuje udělat vysněný krok vpřed. Co kdybys nejprve udělal/a krok vzad? Nech za sebou všechno, co už nechceš vláčet dál, rozlušti záhadu, kde se to vzalo, rozvázej uzel, rozpusť své strachy, prolez egem, odevzdej své zbytečné ochrany proti tomu, co ti dříve ubližovalo. Zbav se neblahých stop, které na tobě celý tvůj život zanechal. 

Uvolni se, pusť se a nech léčivý proces proběhnout. Tvá mysl, duše i tělo mají v hlubokém uvolnění samouzdravovací schopnosti a samy tě vyvedou do stavu svobodné mysli. A já můžu být u toho a jemně tě navést na dobrou stopu.

Sezení či společná meditace přes Skype

Potřebuješ akutní pomoc? Ukotvit se v sobě, nalézt pevný bod, projít nemocí či bolestí, uzemnit se, napojit na zdroj, vyladit se, nabít energií? 

A nebo máš ke mě dlouhou cestu a nebo ti prostě elektronická komunikace lépe vyhovuje?

Můžu ti pomoci se vnitřně zklidnit a případně i vytáhnout OSHO kartu na tvou stávající situaci.  

Je opravdu potřeba "terapie"? 

Nejsem zastáncem nutnosti opakovaných čistění minulosti a rozpoznávám, kdy to vede k závislosti na terapiích. Proto pokud přijdete s tím, že chcete vyčistit například  svou ženskou rodovou linii, ráda pomohu, ale pouze v případě, pokud se tato možnost nabídne sama v tu chvíli. Stejně tak rozhovorům se zesnulými předky nebo regresnímu načítání reinkarnací dávám zelenou velmi ráda jako mocným technikách, ale pouze když se tyto zdroje informací ve tvém nevědomí samy nabídnou a přijdou si o to říci. Noříme-li se totiž do minulosti příliš, brzdíme se v energiích přítomnosti. Je třeba neopakovat kruhy spirály života tím, že neustále řešíme totéž, a všimnout si momentu, když můžeme postoupit do vyššího levelu. A na jednou z těchto okruhů naše karma skončí zcela. 

Z minulých let jsme mnozí v terapiích velmi zkušení, ale v současných energiích je důležité zároveň sebrat odvahu a soustředit se na přímou tvorbu svého reálného života teď a tady, v každé vteřině svého života. A ne si pouze odskakovat na semináře jako do jiného světa. Čištění jsou velice důležitá, ale pokud se stále budeme vymlouvat a odkazovat na své předky, vědomě volíme život oběti jejich nedostatků. Reálná zodpovědnost za svůj život znamená uchopit princip manifestace svých vibrací přímo v realitě. Co si myslím, že vyzařuji a co reálně vyzařuji? Proč to někdo vidí a jiný ne? Jaká zranění se nám vzájemně zrcadlí v našich vztazích? To vše je život tady a teď, na který by naše minulost měla mít čím dál menší vliv.  

Procházíš spirituálním probuzením? 

Nabízím spirituální průvodcovství. Zažíváš-li dříve nepoznané stavy v rámci své duchovní transformace, přijď se seznámit. Vysvětlíme si, co a proč se ti děje a jakým úžasným procesem nového vývoje vědomí jsi byl/a obdarován/a. Vysvělíme si, jak zvládat těžké stavy, které to s sebou může nést, a jak procházet tzv. shifty - návaly uvědomnění a vtělení. Jak zmírnit bolesti ve stavu "želé" v transformačním procesu, kterému říkám "housenka, kukla (želé), motýl" nebo zmírnit přílišnou rychlost, kterou se takový proces může odehrávat a znemožňovat ti běžné fungování. Transformace je velice individuální proces, nicméně má obvykle fáze osvícení a vtělení a také načítání důležitých spirituálních energií, jako je přítomnost světelných průvodců, průchod temnotou duše, načtení magické energie z dávných dob existence (Atlantida, Lemurie, Egypt, Keltská, slovanská kultura, mimozemské dimenze a další), přechod z duality do Jednoty, propojení se "Kristovým vědomím" nebo splynutí tvé ženské a mužské části do energií Posvátné unie. Žijeme v době energetického kvantového skoku, kdy se vibrace planety stále zvyšují a s nimi i naše schopnosti mimosmyslového vnímání, jasnovidění, telepatie, vesmírné komunikace 

Průchod temnotou

často se pracuje s vnitřní ženou, mužem a dítětem... ale 

vnitřní démoni. 

Bolest nebo nemoc - nabízím akutní sebeléčení

vědomý kontakt s vlastním tělem a všemi svými orgány. 

Nová imunita - přeprogramování DNA, diamantová struktura, dech Wima Hofa.

Čtení z krystalů a karet 

V jaké životní situaci se opravdu nacházím? Čtu dobře sám/sama sebe, své vztahy a své záměry? Jdu dobře? Co mám uvidět? Co nevidím? Co si mám uvědomit? Jak energeticky funguji já vůči druhým, vůči práci a pod.? 

Já a partnerství

Co vibračně vysílám jako žena nebo muž směrem ke druhému pohlaví? Jakou nevědomou zprávu? Proč jsem sám/sama? Proč zažívám těžké chvíle v partnerství? Proč zažívám nevěru? Jsou v souladu má ženská a mužská část? Jakou historii vztahů si nesu ze svého života a ze života svých předků? A jak tohle uchopit a osvobodit se? Jak vztah potřeb proměnit na vztah vzájemného obdarovávání?  

Mateřské - otcovské sezení 

Jak se více propojit s vnitřním světe svých dětí, abych vycítila, co je pro ně nejlepší? Odpustt sobě jako matce, najít nové přístupy a strategie, způsoby nekonfliktní komunikace s dětmi , jakou úlohu má hravost a jakou má autorita? Kdo nese za co zodpovědnost?  

Jak se rozhodnout? 

Konzultace pro děti a dospívající 

Předporodní rituál

propuštění strachů... důvěry miminku, důvěra sobě, odevzdání se a zajištění ochrany... 

Kontakt s vnitřními entitami. 

Vnitřní žena, vnitřní muž, vnitřní dítě, vnitřní zvíře - spoj se s nimi a žij bohatý vnitřní život v souladu se sebou samým. je to mnohem dobrodružnější a více naplňující než číst knihy a dívat se na filmy o jiných hrdinech, než jsme my sami. Jsme plni mystických a symbolických příběhů, každý jedinečně. 

 

... ale také vnitřní potvora, démon nebo strachový bubák jsou entity, které mohou v našem podvědomí vyrůst až k vlastní identitě a ovládat naši mysl. Uchopit je a zneškodnit je snazší než si myslíme. Je jen potřeba si připustit, že to nejsme my a nekritizovat se. Jsou to naše části, kterým vládneme svou myslí, protože jsme tvůrci sami sebe.  

Léčivý kruh 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon