Spoj se se svým hlubokým vnitřním vedením

Petra Svoboda - průvodkyně

Svoboda v přítomnosti

Provázím lidi při ponorech do sebe sama, při terapeutických procesech, vědomých rituálech a na spirituální cestě. Nejčastěji provázím osvobozením se... 

... od emočních bloků, uvězněných v podvědomí v podobě nepříjemných pocitů a emocí - strachy, úzkosti, stresy, pláče, agrese, závislosti atd... nebo zapsaných do těla v podobě psychosomatické reakce, bolesti, nemoci nebo alergie. 

 

... od nefunkčních vzorců mysli - mysl každého z nás je unikátní, logicky provázaný systém, ve kterém lze vědomě mnoho východisek, motivací a strategií přenastavit, a tak začít tvořit svůj život vědomě. Vědomé myšlení začíná pozorováním myšlenky a vrcholí seberealizací sebe sama v plné síle. Vědomá mysl stále pozoruje sama sebe, a tím se neustále vyvíjí a tvoří... 

 

... od náročného prožívání vztahů - pomáhám harmonizovat vztahy a procházet jejich změnami, vyznat se v barikádách a labyrintech rodinného systému a rozproudit v něm lásku, nastavit hranice tak, aby od vás i k vám proudila od vašich předků i vašich současných blízkých podpůrná láskyplná energie. 

 

... od tíživých karmických vazeb - když zažíváme, že nás osud drží v kleštích nebo nám dává rány, je možné zjistit proč a tím se z pozice oběti znovu dostat do role tvůrce svého života.

... a také tvorbou života...  V lásce, moudře a hravě, bezpečně.

Jmenuji se Petra Svoboda. 

Lidé si ke mě chodí pro citlivé, vědomé setkání. Pro láskyplné přijetí. Pro vnitřní mapu toho, co právě prožívají. Pro uvědomnění a úlevu. Pro nastavení pevných hranic a rozproudění lásky. Každé sezení je jiné, protože ho vytváříme společně.

Studium kineziologie - One Brain mi před lety otevřelo strukturovaný svět emocí a také jasnocitlivé vnímání. Cítím intenzivně emoce vás a vašeho systému a vidím struktury a obrazy, které nám mohou pomoci najít klíč k vašemu tématu.

 

Techniky, které ráda používám: Kineziologie One Brain v intuitivní formě, psychosomatické léčení tělesných symptomů, vědomý průchod přechodovými událostmi života (početí, porod, první období vzdoru atd...) , léčení vnitřního dítěte, dosycení mateřskou láskou, dechová terapie, systemické konstelace, čtení z krystalů, čištění rodových linií, enneagram, vhledy do minulých životů, posílení mužského principu, vědomý tanec, magické kruhy atd. atd.

Přítomné napojení na energii svého srdce a zdroje je leckdy mírnější a efektivnější než odblok. 

Žijeme na pokraji krachu starého světa, který ztrácí životaschopnost a je odsouzen k zániku. V našem nitru i kolem nás probíhá hluboká transformace na svět nový, cítící, smysluplný, vzájemný, zodpovědný, propojený, napojený... vědomý a komunitní. 

 

Pro život v novém světě je důležité naslouchat upřímně svému nitru, tělu a své intuici... ať už nám nosí zprávy příjemné, či nepříjemné, světlé či temné... a těmi těžšími umět projít vědmotak, aby ony nemávaly s námi, ale abychom my  věděli co se s námi děje  to vše je naší součástí, ale není nutné to žít, když si tím projdeme sam v sobě. a otevřít se nejen své síle, ale především své zranitelnosti. 

 

 

Žijeme na pokraji vzniku nového světa, který tvoříme v energiích nového paradigmatu. Vědomé, cítící a zodpovědné bytí nás všech.

 

Žijeme v době hluboké transformace, jejíž laboratoří jsme my a naše nitro. 

který se hlubokou tranformací přetváří ve svět nový. 

Každou vteřinu v nás i kolem nás přestávají fungovat procesy a strategie, které smysl. nejsou v souladu se světem, který se právě rodí. Procházíme vnitřní tranformací, které vede ke zvědomnění smyslu naší existence a našeho konání. Co není transformovatelné, bojuje nebo trpí a tedy zaniká. Co je transformovatelné, se skrze uvolnění,   

přirozeně zaniká vše, co už nám a lidskému společenství už neslouží.

 

 

Staré struktury, které tento proces odmítají, se ocitají v agónii svého ega, kdy vytahují vysoké kalibry strategií strachu a manipulace. je jen na nás jak dlouho jim to ješt ěbude procházet... a jak rychle zaniknou. 

Co je transformovatelné, se v pokoře transformuje, abychom pochopili, co je v životě skutečně důležité, kdo jsme, proč jsme zrovna tady a teď a jaké je naše poslání.

Žijeme

Všechny jeho aspekty, které přestaly dávat životadárný smysl, zanikají a umírají. 

 

Zaniká a bude zanikat vše, co není v souladu s láskyplným a komunitním principem společnosti 

Veškeré bolesti na těle i na duši mají svou příčinu, ke které je možné se vědomě přiblížit a uvidět, co se nám ve skutečnosti děje, že nás provází utrpení, krize, nerozhodnost nebo vyčerpání. Je jen na nás, jak se k tomu postavíme.

Zda se odvážíme k tvorbě svého života používat čistou mysl - nahlédnout pravdu o sobě, projít ji, procítit a prozkoumat ji ze všech stran, abychom se osvobodili a nebo jestli máme tendence se uchylovat k vnějším autoritám, lékům, odkládání řešení, sebeobelhávání, házení viny na druhé, či propadat skepsi.

Zda se učíme žít s otevřeným srdcem - vědomě procházet svými emocemi a upřímně je komunikovat v lásce k sobě i druhým a nebo hrajeme hry, manipulujeme k naplnění vlastních potřeb a vlastního prospěchu.

Zda se otevřeme spirituálnímu rozměru bytí - tedy principům veškerenstva, které nás přesahují, vědomí, že vše, co se děje, dává hluboký smysl a že vše živé je propojeno v jeden harmonický celek, nebo zda často padáme k temné myšlence, že nic nemá smysl a všechno stojí za prd. 

 

Petra Svoboda

 
 

KONTAKT

  • Facebook Social Icon

MÍSTO SETKÁNÍ

Harmonizační studio osm

Srbská 2, Praha 6 - Dejvice

(Tři minuty chůze od metra Hradčanská, vedle kavárny Potrvá.)

 

CENA

 

Sezení se mnou trvá obvykle 1,5 - 2 hodiny a stojí 1500,- až 2000,- Kč. 

Sezení přes skype stojí 1500,-. 

Pokud ke mně přicházíte v kratším čase pravidelně,

od čtvrtého sezení účtuji 1000,- až 1500,- Kč.

Děti (pokud pracuji přímo s nimi), studenti a finančně potřební platí zpravidla 800,- Kč. 

Případná telefonická a internetová komunikace a energetická podpora před a po sezení je ZDARMA. 

 

Pokud užíváte antidepresiva, dejte mi to prosím vědět předem. 

 

Číslo mého účtu je 1197757043 / 0800

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon