cleaning + healing

V ČISTOTĚ SRDCE

Otevři se sebereflexi a spoj se se svým srdcem. Ovlivňuje tě tvá minulost více než si přeješ? Čistíš ji? Uzdravuješ svá zranění? Vyznáš se ve svých emocích - které jsou umocněny minulostí, které jsou tvé a které patří jiným (třeba tvým rodičům?) Umíš nechat emoce přítomnosti vědomě proudit a tvořit tvé vztahy v pravdě? Umíš oddělit sebe od vlivu ostatních (například rodičů, dalších předků, či partnerů a dětí) k plné vnitřní autoritě nad svým životem? Cítíš lásku a tvoříš si pevné hranice?

Naslouchám si, vnímám se,

cítím se a vidím, čtu v sobě jako v knize, miluji se! Jsem ve vědomém propojení se svým tělem i svou duší, vnímám své srdce vždy.

Techniky: odbloky emocí, ponory do podvědomí, léčení vnitřního dítěte, konstelace, práce s vlastním energetickým polem

V NÁRUČI JEDNOTY

Jaký smysl má náš život? Jsi propojen/a se svým dechem? Jsi propojena se zdrojem? Cítíš v srdci lásku? Hluboký mír? Cítíš boží přítomnost v každém okamžení? Vnímáš Zemi jako svou matku a vesmír jako svého otce? Nebo jak to cítíš?

Ve svém srdci jsem propojen/á se zdrojem bytí, přijímám láskyplné a tvořivé energie univerza, Bůh je v každé živé bytosti a tvoří skrze mne.

Techniky: práce s dechem, s energií, meditace, filozofické poznání, vhledy... 

natural spirituality

V PROCESU TVORBY 

ŽIJEŠ? Pozoruješ se zalíbením všechny procesy svého života? Tvoříš realitu svým nastavením mysli a z čistoty svého srdce? 

Nasloucháš svým vizím a strukturuješ svůj život? 

Jsi otevřen/a spolupráci ze srdce v komunitním prinipu společnosti? 

Tvořím v radosti radost. Tvořím ze sebe sama svůj život v napojení na svou autenticitu. Miluju ten proces..

techniky: plynutí v přítomnosti, vědomá reakce na výzvy a tvorba života srdcem 

focus + creativity
empowerment

V SÍLE DUCHA

Komu sloužíš? Pro koho žiješ? Pro koho pracuješ? Proč? Žiješ SVŮJ život? Dopřáváš svému životu, aby skrze tebe žil TEBE? Procházíš výzvami odvážně a v pravdě k sobě sama? 

Tvořím strukturovaně svou mysl, integruji své stíny a přetvářím je v podpůrnou sílu. Objevuji své dary a talenty a nechám je skrze mne tvořit. 

Techniky: tvorba vlastního vnitřního světa, magický kruh, načítání vnitřních entit, především vnitřních zvířat, konstelace, jakékoliv techniky, které posilují ducha, tělo a mysl. Dech Wima Hofa, otužování, sport.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon